Може да свалите молбата от тук: Молба за членство

Молба за членство

На вниманието на:
Управителния Съвет

От името на: …………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)

роден/а на…………………….

телефон за връзка ………………….

Моля да бъда приет/а за редовен член на Велоклуб “Курбел“ гр. Белоградчик.С подписа си декларирам че съм заплатил/а годишен членски внос за текущата година и съм запознат с Устава на Велоклуб „Курбел“ гр. София.

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

гр. София                                                                                                    С уважение: ………………….
………………………. (Дата)                                                                                                       (подпис)